Drets de propietat industrial i intel·lectual

Els textos , imatges , sons, animacions , vídeo i la resta de continguts d’aquest website són propietat de Autoescola Rosal Berguedà , S.L. o de tercers que han llicenciat o autoritzat a Autoescola Rosal Berguedà , S.L . per al seu ús. Tots els logotips , marques i dissenys industrials que apareixen en aquest lloc web formen part dels drets de propietat industrial i intel·lectual registrats per Autoescola Rosal Berguedà , SL , i queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, és a dir , la reproducció, distribució , comunicació pública i transformació sense l’ autorització expressa de Autoescola Rosal Berguedà , SL Es prohibeix la divulgació, utilització, transmissió , distribució , reproducció i transformació, total o parcial, en qualsevol suport o mitjà , dels continguts d’aquest website sense el previ i exprés consentiment de Autoescola Rosal Berguedà , S.L . llevat que s’indiqui el contrari o el seu ús sigui a títol personal i no vulneri els drets reconeguts a Autoescola Rosal Berguedà , S.L . & nbsp ; per la legislació vigent.

Política de privacitat

En aquesta secció volem mantenir-lo informat de tots els aspectes relacionats amb la protecció de les seves dades de caràcter personal i ús en aquest lloc web , d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant ” LOPD “).

Concretament , l’informem de l’existència d’un fitxer automatitzat sota responsabilitat de Autoescola Rosal Berguedà , S.L . per a l’emmagatzematge de les dades de caràcter personal proporcionades en els formularis més avall descrits.

Vostè podrà exercitar el seu dret d’accés, rectificació , cancel·lació i oposició tal com estipula la LOPD , escrivint a :

Rosal Berguedà S.L.
C/ Lluís Millet, 25-27 baixos
08600 – Berga
Barcelona
Tel. 938 223 296
berga@formaciorosal.com
www.formaciorosal.com

També pot exercir aquests drets a través del correu
electrònic:

berga@formaciorosal.com

Objectius de la recollida de dades de caràcter personal

• Formulari de CONTACTE

Les dades de caràcter personal facilitades en el formulari de ” Contacte” s’emmagatzemaran a l’arxiu automatitzat abans esmentat sota la responsabilitat de Autoescola Rosal Berguedà , S.L . amb la finalitat de respondre les seves consultes.

Qualitat de les dades

L’entrada de dades errònies o incompletes en els nostres diferents formularis pot impedir-nos contactar amb vostè. Confiem que vostè s’assegura de facilitar-nos la informació i les dades de caràcter personal de forma exacta i actualitzada, i que ens autoritza a processar- sota les condicions esmentades a dalt.

Mesures de Seguretat

L’informem que han estat adoptades totes les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la protecció de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració , pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat, atès l’estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tot això , d’acord amb el que estableix l’ article 9 de la LOPD i en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre , pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD.